Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Ujenzi

Bodi ya Usajili wa Wabunifu Majengo na Wakadiriaji Majenzi

Wasiliana Nasi

Anwani/Mahali

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Bodi ya Usajili wa Wabunifu Majengo na Wakadiriaji Majenzi
Makao Makuu, 9 Mtaa wa AQRB, S.L.P 2377, 41101 Tambukareli, Dodoma.

Tupigie

Simu: +255262160370/1

Barua pepe

info@aqrb.go.tz