Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Ujenzi

Bodi ya Usajili wa Wabunifu Majengo na Wakadiriaji Majenzi

Maswali Yaulizwayo Mara kwa Mara

Ingia kwenye mfumo wa Bodi mfano www.aqrb.go.tz
AQRB ilianzishwa mwaka 1972 na kupewa mamlaka kwa sheria ya bodi ya mwaka 1972 na kufanyiwa marekebisho mwaka 2010
Ukitaka kwiijuwa AQRB tembelea Website ya Bodi www.aqrb.go.tz